Účtovníctvo a daňové povinnosti bez obáv...

Spracovanie účtovníctva a miezd podľa cenníka

Jednoduché účtovníctvo:  
spracovanie a zaúčtovanie dokladov - podľa počtu položiek v peňažnom denníku 1 položka: 0,66 - 0,83 €
spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania 33,19 €
Podvojné účtovníctvo:  
spracovanie a zaúčtovanie dokladov podľa počtu položiek v účtovnom denníku 1 položka: 0,83 - 1,00 €
spracovanie evidencie a daňového priznania k DPH 33,19 €
spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania 99,58 - 165,97€
Mzdy:  
spracovanie mzdových podkladov 8,30 €/ zamestnanec

 

Ďalšie služby

Kontrola účtovníctva 20,00 €/h
Úctovné poradenstvo cena dohodou
Softvérové poradenstvo cena dohodou

Mimoriadna ponuka - pomoc v zabehnutí programov

Úspešne poskytujeme firmám odbornú pomoc v zabehnutí účtovných programov Alfa, Omega, Olymp od firmy Kros Žilina → pomoc pri úvodných nastaveniach, úprava vzorov a predkontácíí, objasnenie ďalších skrytých možností nastavení. Celkové objasnenie princípov práce s programom Vám umožní ľahké zvládnutie aj náročných účtovných prípadov a účtovných problémov. cena dohodou

 

Termíny otvorenia najbližších kurzov

Kurzy jednoduchého účtovníctva  12.5.2015  9:30

Prihlásiť

Kurzy podvojného účtovníctva 

Prihlásiť

Kurzy mzdového účtovníctva  

Prihlásiť

Dôležité termíny