Účtovníctvo a daňové povinnosti bez obáv...

Užitočné stránky

Ministerstvo financií SR - www.finance.gov.sk

Daňové riaditeľstvo SR - www.drsr.sk

Obchodný register SR - www.orsr.sk

Živnostenský register SR - www.zrsr.sk

Národná Banka Slovenska - www.nbs.sk

Zbierka zákonov - www.zbierka.sk

Poradenstvo - www.porada.sk

Socialna poisťovňa - www.socpoist.sk

Ostatné zaújmavé stránky

poradca podnikateľa (zaujímave informácie z ekonomiky a práva) - www.epi.sk

Termíny otvorenia najbližších kurzov

Kurzy jednoduchého účtovníctva  12.5.2015  9:30

Prihlásiť

Kurzy podvojného účtovníctva 

Prihlásiť

Kurzy mzdového účtovníctva  

Prihlásiť

Dôležité termíny