Účtovníctvo a daňové povinnosti bez obáv...

Kurzy a školenia

Pečať

Kurzy a školenia sa vyučujú na PC v programoch od firmy Kros Žilina - Alfa, Omega, Olymp. Vyučujú ich skúsení lektori s dlhoročnou praxou v danom odbore a tiež s dokonalou praxou v ovládani uvedených programov, získanou priamo vo firme Kros Žilina. Tým je kvalitatívne zaručená nielen teoretická stránka výučby, ale aj praktická.

  • priebeh kurzov

Školenia prebiehajú podľa tématického plánu v málopočetných skupinách, preto máme individuálny prístup a poskytujeme maximálnu starostlivosť. Každý účastník má k štúdiu pridelený samostatný PC s nainštalovaným účtovným softvérom a každý účtovný prípad sa predvádza na počítači. Kurzy sú vyučované jednoduchou a zrozumiteľnou formou a pritom poskytujú celkový prehľad z danej problematiky.

V cene kurzu sú zahrnuté špecializované príručky, ktoré komplexne vysvetľujú účtovné pojmy v prepojení na legislatívu a prax.

  • čo sa naučíte?

Počas kurzu sa účastníci naučia viesť samostatne účtovníctvo alebo spracovávať samostatne mzdy a personalistiku a zároveň nadobudnú zručnosť pre aplikáciu v praxi.

  • výhody po skončení kurzu

Absolvent nášho kurzu nadobudne:

    • teoretické znalosti účtovníctva
    • orientáciu v legislatíve týkajúcej sa účtovníctva
    • rozsiahle praktické znalosti účtovného softvéru

Naviac, skončením kurzu naše služby nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné a daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Kurzy jednoduchého účtovníctva na PC

Skupinový kurz jednoduchého účtovníctva pre začiatočníkov v programe Alfa s celkovým počtom vyučovacích hodín 32 (príručka v cene kurzu) 

Cena Predbežný termín otvorenia kurzu Organizácia hodín Dĺžka vyučovacej hodiny Akreditácia

 cena 125,- €


12.5.2015 9:30

 

Kurz bude prebiehať 2x do tyždňa - 4 vyučovacie hodiny denne v hodinách, určených po vzájomnej dohode účastníkov 45 minút Kurz je akreditovaný MŠ SR a ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou a certifikátom od spoločnosti Kros.

Prihláška na kurz JÚ

Kurzy podvojného účtovníctva na PC

Skupinový kurz podvojného účtovníctva pre začiatočníkov v programe Omega s celkovým počtom vyučovacích hodín 48 (príručka v cene kurzu)

Cena Predbežný termín otvorenia kurzu Organizácia hodín Dĺžka vyučovacej hodiny Akreditácia

cena 165,- €Kurz bude prebiehať 2x do tyždňa - 4 vyučovacie hodiny denne v hodinách, určených po vzájomnej dohode účastníkov 45 minút Kurz je akreditovaný MŠ SR a ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou a certifikátom od spoločnosti Kros.

 

Skupinový kurz podvojného účtovníctva pre pokročilých (pokračovanie) v programe Omega s celkovým počtom vyučovacích hodín 30 (príručka v cene kurzu)

Cena Predbežný termín otvorenia kurzu Organizácia hodín Dĺžka vyučovacej hodiny Akreditácia

110,- €

dohodou Kurz bude prebiehať 2x do tyždňa - 4 vyučovacie hodiny denne v hodinách, určených po vzájomnej dohode účastníkov 45 minút Kurz je akreditovaný MŠ SR a ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou a certifikátom od spoločnosti Kros.

Prihláška na kurz PÚ

Kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky na PC

Skupinový kurz mzdového účtovníctva a personalistiky pre začiatočníkov v programe Olymp 32 vyučovacích hodín (príručka v cene kurzu).

Cena Predbežný termín otvorenia kurzu Organizácia hodín Dĺžka vyučovacej hodiny Akreditácia

cena 182,- €


Kurz bude prebiehať 2x do tyždňa - 4 vyučovacie hodiny denne v hodinách, určených po vzájomnej dohode účastníkov 45 minút Kurz je akreditovaný MŠ SR a ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou a certifikátom od spoločnosti Kros.

Prihláška na kurz MÚ

Kurzy a školenia prebiehajú v programoch od firmy Kros Žilina, v malopočetných skupinách najviac 6 osôb.

Termíny otvorenia najbližších kurzov

Kurzy jednoduchého účtovníctva  12.5.2015  9:30

Prihlásiť

Kurzy podvojného účtovníctva 

Prihlásiť

Kurzy mzdového účtovníctva  

Prihlásiť

Dôležité termíny